8.2.13

Destûr

Bende oldum bir velî'ye,sıfatı nûr,adı nûr
Bir tecellî eyleyüp kıldı gönül kûşâdı,nûr

Zannederdim âlem içre mürşid-i hâss kalmadı
Hüsn-i tavrından mücellâ eyledi irşâdı nûr

Sidre vü arş üzre kâim nûr-i pâk-i âyesi
Bir gönül mi'mârıdır kim oldu cân âbâdı nûr

Benliğimden kurtarub meftûnu etti zâtına
Benden özge ben çıkarmakmış bedî'-îcâdı nûr

Sundu aşkın mey'ini bir hoş-kelâmdan bî-kadeh
Bir şarab ki rengi mâlevn,misk-i reyhân,tadı nûr

Vurdu saykal beyt-i kalbim pâk u tathîr eyledi
Kıldı mir'ât hüsn-i vechinden açup fuâdı nûr

Şems ü bedrin pertevinden kim münevverdir o şâh
Bildi Mahvî ayn-ı haktır tevhidle Murâdî=Nûr.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder